ПАРТИ САЛОН


Залата е с 25 комфортно разположени удобни места и е с национално-битов интериор.